Senna Wins In Detroit 1987 United States Grand Prix