2020 Topps Chrome #139 F1 LEWIS HAMILTON #/70 Sapphire Black Refractor RC PSA 8

2020 Topps Chrome #139 F1 LEWIS HAMILTON #/70 Sapphire Black Refractor RC PSA 8
2020 Topps Chrome #139 F1 LEWIS HAMILTON #/70 Sapphire Black Refractor RC PSA 8
2020 Topps Chrome #139 F1 LEWIS HAMILTON #/70 Sapphire Black Refractor RC PSA 8
2020 Topps Chrome #139 F1 LEWIS HAMILTON #/70 Sapphire Black Refractor RC PSA 8
2020 Topps Chrome #139 F1 LEWIS HAMILTON #/70 Sapphire Black Refractor RC PSA 8

2020 Topps Chrome #139 F1 LEWIS HAMILTON #/70 Sapphire Black Refractor RC PSA 8

2020 Topps Chrome #139 F1 LEWIS HAMILTON #25/70 Sapphire 70th Black Refractor RC PSA 8 NM MINT.


2020 Topps Chrome #139 F1 LEWIS HAMILTON #/70 Sapphire Black Refractor RC PSA 8