2020 Topps Chrome 70th GOLD LEWIS HAMILTON SGC 10 #150 F1 Mexico Mercedes GEM MT

2020 Topps Chrome 70th GOLD LEWIS HAMILTON SGC 10 #150 F1 Mexico Mercedes GEM MT
2020 Topps Chrome 70th GOLD LEWIS HAMILTON SGC 10 #150 F1 Mexico Mercedes GEM MT

2020 Topps Chrome 70th GOLD LEWIS HAMILTON SGC 10 #150 F1 Mexico Mercedes GEM MT
You get the item that is pictured.
2020 Topps Chrome 70th GOLD LEWIS HAMILTON SGC 10 #150 F1 Mexico Mercedes GEM MT