2020 Topps Chrome F1 #/50 Gold Refractor #137 Lewis Hamilton RC SP SGC 9 POP3

2020 Topps Chrome F1 #/50 Gold Refractor #137 Lewis Hamilton RC SP SGC 9 POP3
2020 Topps Chrome F1 #/50 Gold Refractor #137 Lewis Hamilton RC SP SGC 9 POP3
2020 Topps Chrome F1 #/50 Gold Refractor #137 Lewis Hamilton RC SP SGC 9 POP3

2020 Topps Chrome F1 #/50 Gold Refractor #137 Lewis Hamilton RC SP SGC 9 POP3

2020 Topps Chrome F1 #18/50 Gold Refractor #137 Lewis Hamilton Rookie RC SP SGC 9.


2020 Topps Chrome F1 #/50 Gold Refractor #137 Lewis Hamilton RC SP SGC 9 POP3